Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phần Này của ISO 8668 chỉ định điều hành chung đặc tính và chuẩn nguyên tắc của thiết bị đầu cuối junction hệ thống máy bay. Nó không xác định một mô hình cụ thể cho kết nối hệ thống từ quan điểm của kích thước, nhưng đưa ra những giới hạn cho những thiết kế và thực hiện cho mỗi hệ thống.
1.2 phần Này của ISO 8668 đưa ra các yêu cầu cơ bản cho những cơ cấu trúc và điện, buổi biểu diễn của thiết bị đầu cuối junction hệ thống cũng như cơ bản môi trường điều kiện trong vụ.
1.3 ISO 8668/2 cho các chi tiết của các bài kiểm tra gọi trong phần này của ISO 8668.
Chú Ý — để cho một loạt các thiết bị đầu cuối junction hệ thống để được coi là phù hợp với ce 8668, nó là cần thiết để chuẩn bị một chi tiết kỹ thuật đối với từng loại hệ thống. Chi tiết kỹ thuật sẽ được xuất bản tiếp theo bộ phận của ISO 8668 và sẽ đối phó với những khía cạnh sau đây:
một) đủ bản vẽ thiết kế để đảm bảo hoán đổi;
b) điều kiện môi trường, hiệu suất điện và yêu cầu cơ khí;
c) bản vẽ và hình minh họa của các đồng hồ đo và công cụ cần thiết cho các bài kiểm tra;
d) một mô tả đầy đủ của những chỉ định loại;
e) loại chấp thuận thử nghiệm loại chấp thuận, bảo dưỡng, kiểm tra sản xuất chấp nhận xét nghiệm và sản xuất chất lượng thử nghiệm cùng với tần số thử nghiệm và độ nghiêm trọng của kiểm tra mức độ;
f) một tuyên bố của buổi biểu diễn và giới hạn sử dụng.
g) bất kỳ hạn chế hoặc chênh lệch khỏi những đặc điểm chung yêu cầu nói trong phần này của ISO 8668.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI