Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc tính của vát hexagon mỏng hạt (phong cách 0), với số liệu tốt sân chủ đề, với danh nghĩa chủ đề đường kính, D, từ 8 mm và bao gồm cả 64 mm, với sản phẩm cấp Một cho kích thước D toán 16 mm và sản phẩm hạng B cho kích thước D > 16 mm.
Nếu, trong trường hợp đặc biệt, kỹ thuật khác hơn những người được liệt kê trong này tiêu Chuẩn Quốc tế đang cần, họ có thể được tuyển chọn từ hiện có tiêu Chuẩn Quốc tế, ví dụ ISO 724 CHUẨN 898-2 CHUẨN 965-1 CHUẨN 3506-2 tiêu chuẩn 4759-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI