Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định của khối lượng tập trung của khí nitơ nay trong không khí tại nơi làm việc (khu vực làm việc hay bài viết văn phòng phẩm) trong phạm vi của khoảng 1 mg/m^(3) đến 50 mg/m^(3)sử dụng máy phát hiện ống.
Chất trong đó, nếu có trong các khối khí đang được điều tra và do đó trong không khí mẫu, được biết đến để có một hiệu ứng trên thiết bị đọc, được ghi trong khoản 5. Thông tin về các đặc tính hiệu suất được đưa ra trong giá 9,2 trong các ứng dụng đòi hỏi hơn, hoặc độ chính xác tự do từ nhiễu, sử dụng của cổ điển hóa học hoặc phương pháp cụ là đề nghị.
Phương pháp này thích hợp cho cá nhân, thở-khu lấy mẫu cũng như cho khu vực chung mẫu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI