Update: 19/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc tính của nguồn tài liệu tham khảo của phóng xạ bề mặt ô nhiễm, theo dõi quốc gia đo chuẩn cho các chuẩn của bề mặt ô nhiễm màn hình. Này tiêu Chuẩn Quốc tế liên quan đến alpha-phát beta-bức xạ và photon bức xạ của tối đa năng lượng photon không lớn hơn 1,5 Dương. Nó không diễn tả các thủ tục tham gia trong việc sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo cho chuẩn của bề mặt ô nhiễm màn hình. Những thủ tục này được xác định trong bạn. 60325 ĐIỆN 62363 và tài liệu khác.
Chú Ý Vì một số đề xuất photon bao gồm nguồn các bộ lọc, photon nguồn phải được coi như là nguồn của photon của một năng lượng đặc biệt phạm vi và không như nguồn tin của một vị phóng xạ. Ví dụ, một 241Am nguồn với những đề nghị lọc không phát ra alpha hạt hoặc đặc điểm thấp-năng lượng L X-ray photon liên kết với sự phân hủy của những nhiều hỗ trợ từ phía. Nó được thiết kế để có một nguồn tin mà phát ra photon với một năng lượng trung bình khoảng 60 keV.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cũng có chiếu bức xạ để chuẩn của bề mặt ô nhiễm màn hình, mà có hình dạng của đầy đủ đặc trưng khu vực rộng lớn nguồn chỉ định, không có ngoại lệ, trong điều kiện của bề mặt thải giá, sự đánh giá của những với số lượng được theo tiêu chuẩn quốc gia.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page