Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 8820 chỉ định cầu chì-liên kết với rút ngắn tab (Loại K) để sử dụng trong đường xe. Nó thiết lập, cho các cầu chì-link loại, bình hiện tại, thủ tục thử nghiệm thực hiện, yêu cầu và kích thước.
Phần này của ISO 8820 được áp dụng để cầu chì-liên kết với một bình áp của 58 V, một đánh giá hiện tại của toán 30, và một khả năng phá vỡ của 1 000 Một dành cho sử dụng trong đường xe.
Phần này của ISO 8820 được thiết kế để được sử dụng kết hợp với ce 8820-1 tiêu chuẩn 8820-2. Số thứ tự của các điều khoản trong phần này của ISO 8820 tương ứng của ISO 8820-1.Phần này của ISO 8820 bao gồm thêm hoặc sửa đổi, yêu cầu được thiết kế để được áp dụng trong ngoài những người đưa ra trong ISO 8820-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI