Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cầu cho hút ống thông, bao gồm cả đóng cửa hút ống thông làm bằng vật liệu linh hoạt và dự định cho sử dụng trong hút của đường hô hấp.
Góc cạnh-mẹo hút ống thông (ví dụ như Coudé ống thông) và hút ống thông với lọ thu gom không được coi là chuyên và do đó bao gồm trong phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Hút ống thông thiết kế để sử dụng với dễ cháy khí gây mê hoặc đại lý, tia laser, hay đốt điện thiết bị này không được bảo hiểm bởi này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Chú Ý Thấy tiêu chuẩn TR 11991 cho hướng dẫn thở quản lý trong quá trình phẫu thuật laser của thượng thở.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO