Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định điều kiện thiết kế và phù hợp các phương pháp tính toán cho điều hòa không khí, và thông gió của những máy móc điều khiển-phòng trên tàu biển tàu buôn cho tất cả các điều kiện ngoại trừ những người gặp phải rất lạnh hay nóng khí hậu (tức là với một thấp, hay năng lượng cao hơn so với quy định ở 4.1 ). Áp dụng các bộ phận của những tiêu Chuẩn có thể được sử dụng cho các không gian tương tự như điều khiển-phòng cho đẩy máy móc.
Phụ lục cung cấp hướng dẫn và chi tiết của thực hành tốt trong những thiết kế của thông gió và hệ thống điều hòa cho máy móc điều khiển-phòng trong tàu.
Lưu Ý, Người tiêu Chuẩn Quốc tế nên lưu ý rằng trong lúc quan sát những yêu cầu của các tiêu Chuẩn, họ sẽ cùng một lúc đảm bảo phù hợp với yêu cầu luật định, quy định là có thể được áp dụng cho cá nhân, tàu liên quan.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page