Thông Tin Chung
Phạm vi

Này Tiêu Chuẩn Quốc Tế:
một) chỉ Định một trừu tượng cú pháp được biết đến như tiêu Chuẩn hóa ngôn Ngữ đánh Dấu (CHỨ). Ngôn ngữ thể hiện sự mô tả của một tài liệu của trúc và các đặc điểm khác nhau, cũng như các thông tin đó làm cho đánh dấu giải thích.
b) chỉ Định một tài liệu tham khảo bê tông cú pháp đó liên kết các cú pháp trừu tượng đến các nhân vật cụ thể và giá trị số, và tiêu chí xác định biến thể bê tông cú pháp.
c) định Nghĩa phù hợp tài liệu trong điều kiện của họ, sử dụng các thành phần của ngôn ngữ.
d) định Nghĩa phù hợp với hệ thống về khả năng của họ để phù hợp với quá trình giấy tờ và để nhận ra đánh dấu lỗi ở chúng.
e) xác Định làm thế nào dữ liệu không được xác định bởi này tiêu Chuẩn Quốc tế (như hình ảnh họa, hoặc định dạng văn bản) có thể được bao gồm trong một phù hợp tài liệu.
Chú Ý — Này tiêu Chuẩn Quốc tế không:
một) Xác định hoặc xác định “chuẩn” tài liệu loại tài liệu kiến trúc hay văn bản cấu trúc.
b) xác Định thực hiện, kiến trúc, hoặc đánh dấu xử lý lỗi của phù hợp với hệ thống.
c) xác Định làm thế nào phù hợp tài liệu đang được tạo ra.
d) xác Định luồng dữ liệu, tin nhắn hệ thống xử lý, thấy cấu trúc hoặc đại diện trong đó phù hợp tài liệu lưu trữ, trao đổi, hoặc bất kỳ bộ nhân vật hoặc mã hóa vào hoặc từ đó phù hợp tài liệu có thể được dịch cho mục đích đó.
e) xác Định những dữ liệu nội dung đại diện hoặc ký hiệu cho hình ảnh họa, văn bản được định dạng, etc. đó có trong tài liệu phù hợp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO