Update: 25/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 8894 mô tả dây nóng phương pháp (“cross-mảng” và “kháng nhiệt kế”) xác định dẫn nhiệt không cácbon, điện phẩm chịu lửa và tài liệu.
Phương pháp này thích hợp với dày đặc và cách nhiệt chịu (hình sản phẩm chịu lửa castables, nhựa chịu lửa đâm hỗn hợp, bột hay vật liệu hạt) với nhiệt độ dẫn giá trị ít hơn 1,5 W/m vi K (“cross-mảng”) và ít hơn 15/m vi K (“kháng nhiệt kế”) và năng dẫn nhiệt giá trị ít hơn 5 × 10-6 m2/s.
Nhiệt độ dẫn giá trị có thể xác định ở một phòng nhiệt độ lên tới 1 250 độ C. nhiệt độ tối đa (1 250 °C) có thể giảm tối đa vụ nhiệt độ giới hạn của sự vật, hoặc nhiệt độ ở đó chịu lửa là không còn cách điện.
Chú Ý 1 nói chung, nó là khó khăn để làm chính xác số đo trên đẳng hướng liệu và sự sử dụng phương pháp này đối với những vật liệu có thể được thoả thuận giữa bên quan tâm.
Ý 2 nhiệt độ dẫn các sản phẩm với một thủy lực, hay liên kết hóa học có thể bị ảnh hưởng bởi các số lượng đáng kể của nước mà là giữ lại sau khi cứng hoặc thiết lập và được phát hành trên bắn. Các tài liệu này có thể do đó cần tiền xử lý chất và mức độ như vậy trước khi điều trị và thời gian cho những thử nghiệm mảnh được tổ chức tại đo nhiệt độ như là một sơ bộ để thực hiện các bài kiểm tra, được chi tiết đó nằm ngoài phạm vi của phần này của ISO 8894 và là đồng ý giữa bên quan tâm.
Ý 3 đo nhiệt không đủ đơn giản cho một kỹ sư, để mong đạt được kết quả chính xác mà không có công việc cụ thể trải nghiệm và nếu là công việc của riêng chuẩn này. Đủ kinh nghiệm của đo nhiệt độ phòng thí nghiệm và kỹ năng là bắt buộc.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page