Update: 11/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả cả hai đặc biệt kiểm tra và kiểm tra thực tế đính kèm bản sao của general-mục đích bình thường chính xác (trung tâm máy dọc máy khoan, tang máy hoặc người khác) và sao chép máy. Các xét nghiệm này được thiết kế để bổ sung các bài kiểm tra cho các loại máy.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho thủy lực và điện điều khiển kiểm soát sao đính kèm nhưng không phải để máy móc điều khiển những người.
Nó cũng áp dụng cho tiện với trục sao hệ thống và để máy nơi hai trục được sử dụng kết hợp với sản xuất một hồ sơ của lên 180 độ bao gồm góc. Chuyển máy móc bị trục hệ thống của hơn 180° khả năng được coi là mục đích đặc biệt máy móc; này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng cho máy như vậy.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page