Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu chuẩn Quốc tế chỉ định kích cỡ của kiểm tra mẫu vật và các thủ tục thực hiện gãy kiểm tra để có được thông tin về các loại kích thước và phân phối của nội bộ hoàn hảo như porosities, vết nứt, thiếu fusion, thiếu cứng rắn và vùi trên bề mặt gãy xương.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng đối với vật liệu kim loại trong tất cả các hình thức của sản phẩm khớp với thực hiện bởi bất kỳ fusion quá trình với một dày hơn, hoặc bằng 2 mm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page