Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định ẩm của nhôm quặng. Nó được áp dụng cho các mẫu lấy từ số lượng lớn nhôm quặng, ví dụ như lô hàng và kho dự trữ. Phụ lục Một xác định một phương pháp để sử dụng khi nó là khó khăn để thực hiện sàng, nghiền và chia do để các mẫu bị dính hay quá ẩm ướt. Trong trường hợp này các mẫu có được trước khô cho đến khi chuẩn bị có thể được tiến hành mà không có bất kỳ rắc rối và khô trước ẩm của một lô hàng có được quyết định bởi các thủ tục này được xác định trong phụ lục Kỳ phụ Lục B xác định phương pháp điều chỉnh cho phun nước và/hay mưa. Trong trường hợp các ký gửi bị mưa và/hoặc phun nước để kiểm soát bụi phát, sau đó ẩm của lô hàng có thể được sửa chữa cho việc này thêm nước phù hợp với lục B.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page