Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định sai cho chai thủy tinh tròn cắt ngang và trên danh nghĩa công suất từ 50 ml đến 5, 000 ml.
Chú Ý Này, tiêu Chuẩn Quốc tế được dựa trên CE.T.Tôi.E [trung Tâm kỹ thuật quốc tế de l”embouteillage et du conditionnement (Quốc tế trung Tâm Kỹ thuật đóng Chai và đóng Gói), 112-114, rue La Boétie, 75008 Paris, Pháp, http://www.cetie.org] dữ liệu tấm DT 2 (năm 1996) và Hội đồng EC 75/107 BÁNH.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI