Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 9184 ghi rõ, chuẩn bị sử dụng và màu sắc phản ứng của Herzberg vết trong sợi cung cấp phân tích. Nó nên được sử dụng kết hợp với ce 9184-1 và nếu cần thiết, với khác nhuộm kiểm tra tiêu chuẩn 9184-2.
Các Herzberg nhuộm kiểm tra được áp dụng để và định lượng sự khác biệt giữa học cơ khí và miếng giẻ bột giấy. Các vết bẩn cũng cho phép tính xác định bán hóa chất bột cũng như sự khác biệt giữa xenlulo sợi (choàng, etc.) và sợi nhân tạo.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page