Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế đưa ra các thông số chung cho liên tục di chuyển động cơ thủy lực để được cài đặt ở máy bay, mà thay đổi thủy điện vào cơ năng trong hình thức một quay xoắn.
Trường tiểu học và trung chức năng cơ (xem clause 3) được bao phủ trong này tiêu Chuẩn Quốc tế; thiết bị truyền động với bên góc quay giới hạn và tốc độ thấp cơ không bao giờ tiêu Chuẩn Quốc tế.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế sẽ được sử dụng kết hợp với những chi tiết kỹ thuật đặc biệt để mỗi ứng dụng.
Lưu Ý, MỘT bản tóm tắt là cung cấp trong phụ lục Một dễ dàng cho tài liệu tham khảo các nội dung của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO