Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cho tổng hướng dẫn cho việc xây dựng và sử dụng thiết bị đo của quang chức năng chuyển (NGOÀI) của hệ thống hình ảnh.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yếu tố quan trọng điều đó có thể ảnh hưởng đến các phép đo của NGOÀI, và cung cấp cho quy tắc chung cho các thiết bị hiện yêu cầu và môi trường điều khiển. Nó chỉ định quan trọng cần được thực hiện để bảo đảm số đo chính xác và yếu tố điều chỉnh được áp dụng cho các dữ liệu thu thập được.
Các NGOÀI thiết bị đo mô tả trong này tiêu Chuẩn Quốc tế là giới hạn mà phân tích các bức xạ phân phối trong hình máy bay của các hình ảnh quang học hệ thống kiểm tra. Giao thoa dựa trên công cụ nằm ngoài phạm vi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI