Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định thiết kế và thực hiện các đơn vị thiết bị tải (NÊN) vận chuyển con ngựa trên chuẩn bị máy bay. Mỗi NÊN có thể được thiết kế để chứa một hoặc nhiều ngựa.
Nó chỉ yêu cầu tối thiểu cho ngựa quầy hàng để duy trì một cấu trúc an toàn hoạt động và bảo vệ máy bay từ ăn mòn tạo ra bởi chất thải tràn.
Nó cung cấp cho hai loại của đơn vị.
Loại 1: phi công Chứng nhận Cấu trúc đơn Vị tuân thủ với ce 8097, thích hợp để kích thước cơ sở.
Loại 2: Không có chứng chỉ đơn vị thiết kế để sử dụng với chứng nhận hàng và mạng, hay dây đai mà phong bì ngựa gian hàng.
Ghi CHÚ
1 Trong sự vắng mặt của tiêu Chuẩn Quốc tế đối phó với vận tải của con ngựa bằng không khí, nên cân nhắc đến quốc gia hay quy định của địa phương hay mã số của thực tế.
2 không khí ngành vận tải, dưới sự bảo hộ của LỆ, công bố đóng gói tiêu chuẩn và xử lý thủ tục thông qua những động vật sống quy định (xem ref. [5] trong đó bao gồm yêu cầu cho ngựa.
3 BAO cũng xác định một loạt của tối đa đường nét cho ULDs đó phải được đưa vào tài khoản. Đây là thể hiện trong BAO NÊN hướng Dẫn Kỹ thuật[6].
4 mét tương đương cho kích thước đã được làm tròn lên hoặc xuống để mm gần nhất, ngoại trừ cho kích thước quan trọng. Chúng đã được làm tròn đến gần kg.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI