Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả một bài kiểm tra phương pháp để xác định uốn sức mạnh và độ cứng của thẳng xương tấm. Nó cũng có thể được sử dụng để kiểm tra tấm có một ban đầu nhỏ cong thiết kế đến sản xuất tải trước của xương khi được trang bị và để kiểm tra các phần của góc tấm. Phương pháp này không nên cho tấm của chiều dài ít hơn 50 mm cũng không cho tấm được thiết kế để được sử dụng với, hoặc tạo thành một phần tốt nhất thiết bị.
Chú Ý 1 thử phương pháp cho tấm của chiều dài ít hơn 50 mm là để chuẩn bị.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI