Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định chiều và thể chất yêu cầu của thanh kéo kết nối tới máy kéo và máy bay (xem hình 1). Nó được áp dụng đối với bất kỳ loại mới của thương mại máy bay vận tải loại kéo xe được thiết kế và xây dựng sau khi công bố chuẩn này.
Mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế là để chuẩn thanh kéo đính kèm để máy bay và kéo theo những khối lượng mục của kéo máy bay, vì vậy mà một thanh kéo đầu với khác nhau cắt mức có thể được sử dụng cho tất cả các máy bay đang trong cùng một khối lượng loại được sản xuất phù hợp với ce 8267.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO