Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 hướng dẫn Này bao gồm thủ tục cho sử dụng radiationsensitive
các chỉ số (gọi sau đây là các chỉ số) trong
bức xạ xử lý. Các chỉ số này có thể là nhãn, giấy tờ,
loại mực hoặc đóng gói liệu mà trải qua một thị giác thay đổi
khi tiếp xúc với bức xạ ion hóa (1-5).2
1.2 mục đích để sử dụng chỉ là để xác định thị giác
cho dù có hay không phải là một sản phẩm đã được chiếu xạ, chứ không phải đến
đo liều lượng khác nhau cấp.
1.3 Chỉ số không phải là máy đo liều lượng và sẽ không được sử dụng như một
thay thế cho đúng đắn đo liều lượng. Thông tin về đo liều lượng
hệ thống xử lý bức xạ được cung cấp khác ASTM
và ISO/ASTM tài liệu (thấy tiêu chuẩn ASTM hướng Dẫn 51261).
1.4 chuẩn Này không có ý để giải quyết tất cả những
an toàn mối quan tâm, nếu có liên quan đến việc sử dụng nó. Đó là những
trách nhiệm của những người dùng tiêu chuẩn này để thiết lập thích hợp
an toàn và khỏe mạnh, và xác định áp dụng
quy định những giới hạn trước khi sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI