Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO/ASTM 51650:2013 là một thực tế sử dụng một cellulose phiên (cố vấn trưởng) đo liều lượng hệ thống để đo liều hấp thụ trong tài liệu chiếu phóng xạ, bằng cách photon hoặc điện tử trong điều kiện của hấp thụ liều để nước. Cố vấn trưởng đo liều lượng hệ thống được phân loại là một thói quen đo liều lượng hệ thống.

Cố vấn trưởng đo liều được phân loại là một loại II đo liều trên cơ sở của những hiệu ứng phức tạp của ảnh hưởng số lượng trên phản ứng của nó.

ISO/ASTM 51650:2013 là một trong một bộ chuẩn cung cấp nghị thực hiện đúng đo liều lượng bức xạ xử lý, và mô tả một phương tiện để đạt được phù hợp với yêu cầu của ASTM E2628 cho một cố vấn trưởng đo liều lượng hệ thống. Nó được thiết kế để được đọc cùng với lớp E2628.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI