Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 thực tế Này phác thảo cài đặt chương trình độ chuyên môn
cho một chiếu xạ và dosimetric thủ tục được
đã theo dõi hoạt động trong trình độ chuyên môn, hiệu suất cao trình độ chuyên môn
và thói quen xử lý vào cơ sở đó quá trình sản phẩm
với bức xạ ion hóa từ phóng xạ gamma nguồn
để đảm bảo rằng sản phẩm có được điều trị trong một định trước
phạm vi của liều hấp thụ. Thủ tục khác liên quan đến hoạt động
trình độ chuyên môn, hiệu suất cao trình độ chuyên môn và thói quen xử lý
điều đó có thể ảnh hưởng đến liều hấp thụ trong các sản phẩm cũng được
thảo luận.
Chú Ý 1—đo liều lượng chỉ là một phần của một tổng lượng bảo đảm
chương trình cho tuân thủ thực hành tốt sản xuất được sử dụng trong bức xạ
xử lý.
Ý 2—ISO/ASTM thực Hành 51818 và 51649 mô tả dosimetric
thủ tục cho năng lượng điện tử chùm tiện nghi cho bức xạ
xử lý và ISO/ASTM thực Hành 51608 mô tả quy trình cho X-ray
(nếu phát triển, sẽ) tiện nghi cho xạ xử lý.
1,2 Cho các bức xạ khử trùng của chăm sóc sức khỏe,
xem ISO 11137-1. Trong những khu vực được bảo hiểm cấp 11137-1, đó
tiêu chuẩn được ưu tiên.
1.3 tài liệu Này là một trong một tập hợp các tiêu chuẩn cung
nghị thực hiện đúng và sử dụng
đo liều lượng bức xạ xử lý. Nó được thiết kế để được đọc trong
kết hợp với lớp thực Hành E2628.
1.4 chuẩn Này không có ý để giải quyết tất cả những
an toàn mối quan tâm, nếu có liên quan đến việc sử dụng nó. Đó là những
trách nhiệm của những người dùng tiêu chuẩn này để thiết lập thích hợp
an toàn và khỏe mạnh, và xác định áp dụng
quy định những giới hạn trước khi sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI