Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này thực hành mô tả những yêu cầu cơ bản mà áp dụng
khi làm liều hấp thụ đo phù hợp với
các ASTM E61 loạt của đo liều lượng tiêu chuẩn. Ngoài ra, nó
cung cấp hướng dẫn về các lựa chọn của đo liều lượng và hệ thống
đạo người sử dụng để tiêu chuẩn khác cung cấp thông tin cụ thể
về cá nhân, đo liều lượng hệ thống hiệu chỉnh phương pháp
sự không chắc chắn ước lượng và bức xạ xử lý.
1.2 Này thực hành áp dụng để đo liều lượng bức xạ xử lý
sử dụng điện tử hoặc photon (gamma – hay
X-bức xạ).
1.3 Này thực hành địa chỉ yêu cầu tối thiểu của một
đo quản lý hệ thống, nhưng không bao gồm chung
chất lượng yêu cầu hệ thống.
1.4 Này thực hành không địa chỉ nhân viên đo liều lượng hay
y tế, đo liều lượng.
1.5 thực tế Này không áp dụng cho chính chuẩn đo liều lượng
hệ thống.
1.6 chuẩn Này không có ý để giải quyết tất cả những
an toàn mối quan tâm, nếu có liên quan đến việc sử dụng nó. Đó là những
trách nhiệm của những người dùng tiêu chuẩn này để thiết lập thích hợp
an toàn và khỏe mạnh, và xác định áp dụng
quy định những giới hạn trước khi sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI