Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 hướng dẫn Này cung cấp hướng dẫn xác định hiệu suất
đặc điểm của xạ và đo liều lượng hệ thống
được sử dụng trong bức xạ xử lý.
1.2 Này hướng dẫn mô tả ảnh hưởng số lượng rằng có thể
ảnh hưởng đến các hoạt động của máy đo liều lượng và đo liều lượng hệ thống
và đó cần được xem xét trong đo liều/đo liều lượng
hệ thống đặc tính.
1.3 Người của hướng dẫn này đang hướng đến hiện và tiêu chuẩn
văn học cho các thủ tục để xác định hiệu ứng từ cá nhân
ảnh hưởng số lượng và từ kết hợp của nhiều hơn
một trong những ảnh hưởng số lượng.
1.4 hướng Dẫn được cung cấp về vai trò của những
nhà sản xuất, và người sử dụng trong những đặc tính của
máy đo liều lượng và đo liều lượng hệ thống.
1.5 hướng dẫn Này không địa chỉ cách đo liều/
đo liều lượng đặc điểm hệ thống thông tin được sử dụng trong
bức xạ xử lý hoặc trong chuẩn của
đo liều lượng hệ thống.
Chú Ý 1—Cho hướng dẫn sử dụng máy đo/đo liều lượng hệ thống
đặc tính thông tin cho các lựa chọn và sử dụng một đo liều lượng
hệ thống các người là đạo diễn để ISO/ASTM thực Hành 52628.
Ý 2—Cho hướng dẫn sử dụng máy đo/đo liều lượng hệ thống
đặc tính thông tin cho đo liều lượng hệ thống chuẩn, các người dùng được
đạo diễn để ISO/ASTM thực Hành 51261.
1.6 hướng dẫn Này không có ý để giải quyết tất cả sự an toàn
mối quan tâm, nếu có liên quan đến việc sử dụng nó. Đó là trách nhiệm
các người dùng tiêu chuẩn này để thiết lập thích hợp và an toàn
các biện pháp y tế và xác định áp dụng các quy định
giới hạn trước khi sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI