Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 10373 mô tả một bài kiểm Tra phương Pháp và một danh sách các Kịch bản Thử nghiệm để đánh giá tuân thủ của một thẻ với tiêu chuẩn IEC 7816-12.
Đặc biệt này một phần của tiêu chuẩn IEC 10373:
— địa chỉ USB 2.0 vật lý lớp đo điện và tuân thủ thử nghiệm.
— thảo luận về các vấn đề tương đối với những Thử nghiệm công Cụ để phân tích USB xe bus, giao thông và hướng dẫn cho các Kịch bản Thử nghiệm đưa ra trong phần này của tiêu chuẩn IEC 10373;
— đề nghị một phân loại của Kịch bản Thử nghiệm đưa ra trong phần này của tiêu chuẩn IEC 10373, cùng với xác nhận chí;
— thảo luận về trường Hợp Thử nghiệm cho phù hợp với các USB CCID Lớp thiết Bị.
Chú Ý Tuân thủ nghĩa là thẻ đó được gọi là USB-ICC sản phẩm được thiết kế để phù hợp với mô tả trong tiêu chuẩn IEC 7816-12.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO