Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 10373 xác định kiểm tra các phương pháp đặc điểm nhận dạng thẻ theo định nghĩa được đưa ra trong tiêu chuẩn IEC 7810. Nó là cụ thể để quang thẻ nhớ rằng sử dụng ba chiều ghi phương pháp công nghệ. Mỗi kiểm tra phương pháp là tham khảo qua một hay hơn nữa cơ sở tiêu chuẩn, tức là tiêu chuẩn IEC 7810 hoặc một hoặc hơn của sự bổ sung tiêu Chuẩn Quốc tế mà xác định được các thông tin lưu trữ công nghệ sử dụng trong thẻ ứng dụng.
Chú Ý 1 Chí cho chấp nhận không tạo thành một phần của tiêu chuẩn IEC 10373, nhưng sẽ được tìm thấy trong các tiêu Chuẩn Quốc tế nêu trên.
Ý 2 phương pháp Thử xác định trong phần này của tiêu chuẩn IEC 10373 được thiết kế để được thực hiện một cách riêng biệt. Một thẻ cho là không cần thiết để vượt qua tất cả các bài kiểm tra tuần tự.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO