Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Chung
Phần này của tiêu chuẩn IEC 10514 chỉ định mở rộng để cho phép chung lập phương tiện để được thêm vào cơ sở năng điều chỉnh-2 ngôn ngữ quy định Quốc tế Chuẩn TRUYỀN 10514-1 mà không thay đổi ý nghĩa của chương trình có giá trị được cho phép bởi chính ngôn Ngữ cơ Sở (trừ cho việc sử dụng từ khóa mới được giới thiệu bởi này chuẩn—xem khoản 5).
1.2 Thông số bao gồm trong phần này của tiêu chuẩn IEC 10514
Ngoài các thông số bao gồm trong ngôn Ngữ cơ Sở này là một phần của tiêu chuẩn IEC 10514 cung cấp cho kỹ thuật:
— biểu tượng cần thiết cho chương trình được viết trong tiêu Chuẩn năng điều chỉnh-2 Chung với mở rộng;
— cấu trúc từ vựng và ngữ nghĩa của chương trình được viết trong tiêu Chuẩn năng điều chỉnh-2 Chung với mở rộng;
— cú pháp của chương trình được viết trong tiêu Chuẩn năng điều chỉnh-2 Chung với mở rộng;
— vi phạm quy tắc cho việc sử dụng các Chung mở rộng mà một phù hợp thực hiện được yêu cầu phải phát hiện;
— tiếp tục yêu cầu tuân thủ cho triển khai, bao gồm cả tài liệu yêu cầu.
1.3 Mối quan hệ với tiêu chuẩn IEC 10514-1
Phần này của tiêu chuẩn IEC 10514 là một phần hai của đa phần Chuẩn TRUYỀN 10514. Phần này của tiêu chuẩn IEC 10514 mở rộng và đổi các ngôn Ngữ cơ Sở tiêu chuẩn IEC 10514-1, nhưng thông qua phần này của tiêu chuẩn IEC 10514 là tùy chọn đối với các cơ Sở ngôn Ngữ. Phần này của tiêu chuẩn IEC 10514 cũng là độc lập của bất kỳ bộ phận khác của tiêu chuẩn IEC 10514, ngoại trừ phần 1 và có thể được thông qua hoặc cùng với hoặc độc lập của các bộ phận khác.
1.4 kỹ Thuật không nằm trong phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 10514
Ngoài các loại kỹ thuật loại trừ, bằng ngôn Ngữ cơ Sở này là một phần của tiêu chuẩn IEC 10514 không cung cấp cho kỹ thuật:
— những tính cách cụ thể nào sửa đổi được xây dựng từ chung kết;
— phương pháp mà chung thư viện module liên quan của họ luyện các mô-đun, và sự tinh xảo sản xuất bởi những được lưu trữ (bao gồm bất cứ thư từ giữa những tên module và hệ thống tên tập tin, nơi các tập tin được sử dụng).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI