Thông Tin Chung
Phạm vi

Này CCITT đề Nghị | tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng để các môi trường, nơi những X. 25 gói lớp protocol, như chuẩn hóa vào (bộ nguồn) tiêu chuẩn IEC 8208 được điều hành hơn một điện thoại kết nối mạng để cung cấp tài trợ một chế độ kết Nối Mạng Vụ (KHUYẾT điểm). Những môi trường này bao gồm
một) mạng điện thoại cho thuê mạch nối giữa hai DTEs;
b) mạng điện thoại chuyển kết nối giữa hai DTEs;
c) đã sẵn sàng truy cập vào một PSDN qua một mạng điện thoại cho thuê kết nối mạch, và
d) đã sẵn sàng truy cập vào một PSDN qua một mạng điện thoại chuyển kết nối.
Quy định này là đạt được xác lập bản đồ của các KHUYẾT điểm nguyên thủy và thông số để và từ các yếu tố của các giao thức được sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI