Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp các đặc điểm kỹ thuật của quản lý thông tin trong vòng một Hệ thống liên quan đến những hoạt động của các tài trợ một Lớp liên Kết dữ Liệu được chỉ định bởi các chi tiết kỹ thuật trong tài liệu này. Chi tiết cụ thể làm thế nào liên Kết dữ Liệu lớp quản lý được thực hiện nằm ngoài phạm vi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế. Lớp liên Kết dữ liệu quản lý được xác định bởi xác định:
• những quản lý đối tượng lớp nghĩa của liên Kết dữ Liệu Lớp Quản lý các đối Tượng dẫn sau đưa ra bởi cấu Trúc của Quản lý thông Tin (tiêu chuẩn IEC 10165)
• những mối quan hệ của các Quản lý các đối Tượng và tính đến cả các hoạt động của lớp và các đối tượng và tính của lớp, và
• những hành động kiểu hoạt động trên thẩm quyền của liên Kết dữ Liệu Lớp Quản lý các đối Tượng đó đang sẵn sàng để VÀ sự Quản lý Hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI