Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một giao thức được sử dụng bởi Ranh giới Trung cấp hệ thống (xác định trong 3,6) để có được và duy trì thông tin cho các mục đích của routeing NPDUs khác nhau giữa routeing lĩnh vực. Con số 1 minh họa lĩnh vực áp dụng điều này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ:
— các thủ tục trao đổi liên miền khả năng kết nối và con đường thông tin giữa Chỉ
— các thủ tục cho việc duy trì liên miền routeing căn cứ thông tin trong vòng một BIS
— các mã giao thức của đơn vị dữ liệu được sử dụng để phân phối liên miền routeing thông tin giữa Chỉ
— các yêu cầu chức năng cho triển khai rằng yêu cầu phù hợp để này tiêu Chuẩn Quốc tế
Các thủ tục này được xác định trong điều kiện:
— tương tác giữa Ranh giới Trung cấp hệ thống thông qua việc trao đổi dữ liệu giao thức đơn vị
— tương tác giữa này giao thức và các cơ sở dịch Vụ Mạng thông qua việc trao đổi vụ nguyên thủy
— khó khăn về chính sách khả thi và thực thi pháp luật, mà phải là quan sát của mỗi Ranh giới Trung cấp hệ thống trong một routeing miền
Ranh giới của Hành chính Miền có nhận ra là cổ vật của các vị trí của chính sách hạn chế, và sự kết hợp của lớp mạng khả năng kết nối thông tin, họ không có biểu hiện rõ trong các giao thức. Các giao thức mô tả trong này tiêu Chuẩn Quốc tế hoạt động ở mức độ cá nhân routeing lĩnh vực. Thành lập các hành chính miền nằm ngoài phạm vi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI