Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế có yêu cầu necessaryforthesynchronization của PISNs. Thời gian trong vòng xem mạng riêng cần phải becontrolled carefullyto đảm bảo rằng các rateof xuất hiện của Phiếu giữa PINXs trong PISN,và công chuyển mạng là đủ thấp không ảnh hưởng đến quá mức công Suất của giọng nói truyền, hoặc độ chính xác hoặc thông (nếu errored dữ liệu yêu cầu truyền lại) không-dịch Vụ thoại.
Yêu cầu cũng được dựa trên sự kết nối của kỹ thuật số riêng tư mạng viễn thông qua kỹ thuật số tiện nghi trong công (chuyển hay không) mạng viễn thông.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là một trong một loạt các tiêu Chuẩn kỹ thuật trên mạng viễn thông. Này tiêu Chuẩn Quốc tế với các bạn đồng hành Chuẩn đầy một công nhận cần trong ngành công nghiệp viễn thông đã mang về ngày càng sử dụng kỹ thuật số trang thiết bị tiện nghi trong mạng riêng. lt là hữu ích cho bất cứ ai tham gia vào việc sản xuất của digitalcustomerpremisesequipment(KHỎE)forprivatenetworkapplications,andtothosepurchasing,operatingorapplying
kỹ thuật số KHỎE để kỹ thuật số tiện nghi cho Riêng tư dịch Vụ tổng Hợp Mạng (PISN).
Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập kỹ thuật chí cần thiết trong kế của một đồng bộ kế hoạch cho một PISN.
Phù hợp với những yêu cầu này sẽ dẫn đến một chất lượng PISN đồng bộ hóa thiết kế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI