Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định các thủ tục phải theo một đăng Ký Quyền trong việc chuẩn bị, duy trì và xuất bản một Quốc tế đăng Ký số nhận dạng giao cho các thuật toán cho các ký tự nén của dữ liệu không bao gồm mật mã các thuật toán.
Cho mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế, một thuật toán là một tập hợp các quy tắc cho sự chuyển đổi của mã đại diện của dữ liệu từ một hình thức khác, mà cho phép người ta bồi thường của các nguyên mẫu.
Một định đăng ký theo tiêu Chuẩn Quốc tế như một nhận dạng của thuật toán liên kết với nó ở đăng Ký. Ngoài việc nhận dạng như vậy đăng ký, không ảnh hưởng đến tình trạng của các thuật toán liên quan. Như vậy, các thủ tục đăng ký phải được phân biệt rõ ràng từ quá trình chuẩn hóa.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO