Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định cơ thể quang học và đặc tính của một 130 mm quang đĩa mực (ODC) sử dụng nhiệt-quang thay Đổi Giai đoạn tác dụng cho phép trao đổi dữ liệu giữa như vậy đĩa.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định hai loại đĩa.
— Loại R (ghi lại) cung cấp cho dữ liệu để được viết, đọc và xóa nhiều lần trong ghi âm bề mặt của đĩa.
— Loại SÂU (Viết một Lần Đọc Nhiều) cung cấp cho dữ liệu khi viết để đọc được một tần số lần. Loại này sử dụng một Viết một Khi đã Đọc rất Nhiều lần ghi âm vật liệu (viết marks không thể bị xóa và cố gắng sửa đổi của viết dấu được phát hiện). Multisession (gia tăng viết hoạt động) ghi hình có thể được thực hiện trên Loại SÂU đĩa.
Đĩa là hai mặt với một danh nghĩa công suất của 30,0 Gbytes mỗi bên, và mực (hai bên) cung cấp một danh nghĩa công suất của 60,0 Gbytes.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ những điều sau đây:
— các điều kiện cho sự phù hợp thử nghiệm và Tham Lái xe;
— môi trường trong đó các đạn đang được vận hành và lưu trữ;
— các cơ thể chất và chiều đặc điểm của mực vì vậy, như là cung cấp cơ khí thay thế lẫn nhau giữa dữ liệu hệ thống xử lý;
— các dạng của những thông tin trên đĩa, cả hai nổi và người dùng viết, bao gồm vật lý bố trí của các bài hát và lĩnh vực sửa lỗi mã, những phương pháp điều chế được sử dụng.
— các đặc tính của những thông tin nổi trên đĩa;
— nhiệt-quang học đặc điểm của đĩa cho phép hệ thống xử lý để viết dữ liệu vào đĩa;
— tối thiểu lượng của người dùng viết dữ liệu trên đĩa cho phép dữ liệu hệ thống xử lý để tìm hiểu dữ liệu từ các đĩa.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp cho trao đổi giữa đĩa quang. Cùng với một tiêu chuẩn đối với khối lượng và tập tin cấu trúc đó, nó cung cấp cho toàn trao đổi dữ liệu giữa dữ liệu hệ thống xử lý.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI