Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 12087 thiết lập các đặc điểm kỹ thuật Cơ bản Ảnh Trao đổi Dạng (BIIF) phần của các tiêu chuẩn. BIIF là một tiêu chuẩn được phát triển để cung cấp một nền tảng cho khả năng tương tác trong sự trao đổi các hình ảnh và ảnh dữ liệu liên quan giữa các ứng dụng. Phần này của tiêu chuẩn IEC 12087 cung cấp một bản mô tả chi tiết của tổng cấu trúc của các định dạng, cũng như đặc điểm kỹ thuật của các dữ liệu hợp lệ và format cho tất cả lĩnh vực định nghĩa với BIIF. Phụ lục C chứa một mô hình hồ sơ trong bảng để hỗ trợ trong hồ sơ phát triển.
Như là một phần của các tiêu chuẩn IEC 12087 gia đình của xử lý ảnh và trao đổi tiêu chuẩn, BIIF phù hợp với các kiến trúc và đối tượng dữ liệu chi tiết kỹ thuật của tiêu chuẩn IEC 12087-1, các kiến Trúc Chung cho Ảnh. BIIF hỗ trợ một hồ sơ chương trình đó là một sự kết hợp của những tiếp cận đưa cho tiêu chuẩn IEC 12087-2 (PIKS) tiêu chuẩn IEC 10918 (JPEG) tiêu chuẩn IEC 8632 (TY), và tiêu chuẩn IEC 9973 (Các thủ Tục cho đăng Ký của Mục đồ Họa). Nó được thiết kế là hồ sơ của các BIIF sẽ được thành lập như một theo tiêu Chuẩn Quốc tế hồ Sơ (INTERNET) qua ISO bình thường quá trình (tiêu chuẩn IEC TR 10000).
Phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng của phần này của tiêu chuẩn IEC 12087 bao gồm khả năng duy trì một chứng minh trao đổi khả năng trong hỗ trợ của chính phủ và thương hình ảnh của Lập trình viên hình Ảnh bộ Hệ thống dữ Liệu, và hình ảnh khác công nghệ miền ở đó thứ tự ưu tiên.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 12087 cung cấp một dạng dữ liệu container cho hình tượng, và văn bản, cùng với một cơ chế cho cả hình ảnh-liên quan hỗ trợ dữ liệu.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 12087 thỏa mãn các yêu cầu sau đây:
— Cung cấp một phương tiện để ứng dụng đa dạng có thể chia sẻ hình ảnh và thông tin liên quan.
— Cho phép ứng dụng toàn diện trao đổi thông tin để sử dụng với nhu cầu đa dạng hay khả năng, cho phép mỗi người dùng để chọn chỉ những dữ liệu mà ứng nhu cầu của họ và khả năng.
— Giảm thiểu tiền xử lý và xử lý sau của dữ liệu.
— Giảm thiểu dạng trên cao, đặc biệt cho những ứng dụng trao đổi chỉ có một số lượng nhỏ của dữ liệu và cho băng thông-hạn chế, hệ thống.
— Cung cấp một cơ chế (di Chuyển Thấy cấu Trúc việt nam) để trao đổi PIKS hình ảnh và hình ảnh đối tượng liên quan
— Cung mở rộng để chứa trong tương lai dữ liệu, bao gồm cả các đối tượng.
Khi mở rộng của phần này của tiêu chuẩn IEC 12087, hoặc vốn có hạn chế của các cấu trúc dạng của BIIF, không đáp ứng nhu cầu của một phức tạp hơn ứng dụng, các khái niệm và năng của 12087-3 (Devon) nên được coi như là một phù hợp hơn nhiều phương pháp của ảnh trao đổi. Ví dụ, khả năng để hỗ trợ sự kết hợp phức tạp của nhất điểm loại, tự xác định điểm cấu trúc, hoặc trừu tượng cấu trúc có thể được thực hiện với II.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO