Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một bộ của các yếu tố dữ liệu để được hoá thành một vi mạch, thẻ mã hóa thẻ ưu đãi. Những yếu tố dữ liệu đang được lấy từ thẻ và để được sử dụng để chỉ cho các thiết bị đầu cuối các người có yêu cầu đặc biệt về các người dùng diện. Nó không có ý định để chuẩn các ứng dụng thực tế lập trình diện hoặc thiết bị đầu cuối khác-phần mềm cụ thể cho phép các chức năng, nó cũng không bao thực tế liên kết của các thẻ-đọc khe.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là độc lập của các vật lý diện và được áp dụng cho những tình huống mà thẻ hoạt động các chấp nhận thẻ thiết bị (ví dụ như một quả, vé máy bán hàng tự động, máy tính). Nó không chỉ áp dụng đến ID-1 loại thẻ, mà còn để SIM/UIM (ID-000) trên điện thoại di động và hình thức, yếu tố-miễn phí không tiếp xúc tích hợp mạch thẻ đó là quy định ở tiêu chuẩn IEC 14443.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm:
— các yếu tố dữ liệu có người dùng sở thích
— các kho dạng cho ra và vào những dữ liệu yếu tố
— an ninh liên quan đến những thông tin trong những yếu tố dữ liệu
— phương pháp truy cập vào các phần tử dữ liệu, và
— bảo vệ thông tin chủ thẻ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI