Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13066 xác định trách nhiệm của các công nghệ thông tin (NÓ) và công nghệ hỗ trợ (TẠI) chức năng các đơn vị hỗ trợ khả năng tương tác. Nó nhận ra rằng TẠI có thể được cung cấp các đơn vị chức năng đó đang cài đặt hay không kết nối với một hệ thống hoặc có thể được sử dụng bởi được cung cấp dịch vụ, mà là truy cập qua truyền thông nối. Nó căn cứ trách nhiệm này, về cơ bản, NÓ nghĩa của chính loại của đơn vị chức năng. Nó tập trung vào việc sử dụng các tiêu chuẩn, công diện cho chức năng đơn vị và các điều khoản của truy cập tài liệu về khả năng của họ.
Phần này của CHUẨN IEC13066 nhận ra rằng NÓ được thực hiện trong cả hai thông thường hệ thống máy tính và là một phần quan trọng của các hệ thống trong vòng rộng phạm vi của công nghệ thông tin (CNTT). Phần này của tiêu chuẩn IEC 13066 nhận ra vai trò cơ bản của hệ điều hành và áp dụng chương trình diện (APIs), trong việc quản lý khả năng tương tác, và trong cấp để phát triển của các đơn vị chức năng. Nó cũng nhận ra rằng khác nhau, hệ thống sẽ có riêng của họ chuẩn phương pháp hỗ trợ khả năng tương tác.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 13066 không xác định hoặc yêu cầu cụ thể công nghệ lệnh, APIs, hay giao diện phần cứng. Nó trì hoãn để khác hiện có tiêu chuẩn và hỗ trợ sự phát triển của tiêu chuẩn mới trong các khu vực này.
Nó xác nhận một loạt các chung tiếp cận APIs mà được miêu tả trong các bộ phận khác của tiêu chuẩn IEC 13066.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI