Thông Tin Chung
Phạm vi

Khoản này tóm tắt những bộ tính năng cung cấp bởi xã kiến Trúc và minh chứng cho những đặc tính
dự kiến sẽ được sử dụng. Xã kiến Trúc hỗ trợ các khái niệm về xe bus cầu, mà (sau khi được chống đỡ-
erly khởi tạo) minh bạch có thể chuyển giao dịch từ một tuân thủ xe bus khác. Này đơn giản hóa
phát triển phần mềm và khuyến khích việc sử dụng các chuyên (chi phí thấp hoặc hiệu suất cao) xe buýt tiêu chuẩn.
Bằng cách định nghĩa chung CSR kiến Trúc cho nhiều xe buýt, xe số chỉnh phần mềm cần thiết
để hỗ trợ mỗi xe buýt chuẩn bị giảm thiểu.
Để cải thiện số phần mềm minh bạch như vậy trong nhiều xe buýt cấu hình phạm vi của xã
đặc điểm kỹ thuật bao gồm những điều sau đây:
một)
Địa Chỉ Vùng Không Gian.
Các vùng của địa chỉ không gian giữa nút và Small
nhớ là xác định. Cả hai 32 -bit và 64 giải quyết lựa chọn được cho phép.
b)
Phổ Biến Bộ Giao Dịch.
Chung một giao dịch bộ (bao gồm lỗi -tình trạng mã) được xác định. Này
giao dịch thiết, có thể được thông qua cầu.
c)
Lõi Small.
Các vị trí và
ý nghĩa của lõi
Small, mà
được
truy cập
trong hệ thống ini-
tialization
quá trình, được xác định. Này cung cấp một phần mềm diện độc lập của câu-
sàng vị trí xe buýt.
d)
1-ROM.
Các dạng và ý nghĩa của những nút ROM cấu trúc dữ liệu đang được xác định. ROM t-
hau cấu trúc hỗ trợ chuẩn và nhà cung cấp dữ liệu phụ thuộc loại.
e)
Ngắt.
Chuẩn mục tiêu địa chỉ được cung cấp cho ngắt được phát sóng trên xe buýt để tất cả
nút, hay phát sóng trong vòng nút (nodecast) đến nhiều đơn vị. Nhà cung cấp khác, phụ thuộc vào quadlet
đăng ký có thể cung cấp cho ngắt đó đang hướng đến đơn vị cá nhân.
f)
Tin nhắn.
Chuẩn mục tiêu địa chỉ được cung cấp cho các tin nhắn, rằng có thể được phát sóng hoặc để nodecast
nhiều nút. Nhà cung cấp khác, phụ thuộc vào đăng ký có thể cung cấp cho các tin nhắn đó đang hướng đến
các đơn vị cá nhân

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO