Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13249:
một) giới thiệu những hình ảnh vẫn còn một phần của tiêu chuẩn IEC 13249 (tất cả các bộ phận);
b) cho các tài liệu tham khảo cần thiết cho phần này của tiêu chuẩn IEC 13249;
c) xác định ký hiệu và ước cụ thể đến phần này của tiêu chuẩn IEC 13249;
d) xác định khái niệm cụ thể đến phần này của tiêu chuẩn IEC 13249;
e) xác định hình ảnh vẫn còn dùng loại định liên quan của họ và thói quen.
Ảnh vẫn còn dùng loại định được xác định trong phần này của tiêu chuẩn IEC 13249 tuân theo sau.
— Một hình ảnh vẫn còn dùng được xác định là loại chung để xử lý hình ảnh. Nó địa chỉ cần thiết để lưu trữ, quản lý và lấy thông tin dựa trên khía cạnh của vốn có đặc điểm hình ảnh như chiều dài và format và dựa trên hình ảnh tính năng như màu trung bình, biểu đồ màu sắc, vị trí màu sắc và kết cấu. Nó cũng có địa chỉ cần sử dụng thao tác như xoay, rộng, cũng như tương tự đánh giá.
— Một hình ảnh vẫn còn dùng được xác định loại không xác định lại các cơ sở dữ liệu ngôn ngữ SQL trực tiếp hoặc kết hợp với khác, ảnh vẫn còn dữ liệu loại.
Ảnh vẫn còn dùng loại định được áp dụng cho tất cả khác nhau dạng hình ảnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các chức năng có thể được sử dụng với tất cả vẫn còn dạng hình ảnh.
Một thực hiện phần này của tiêu chuẩn IEC 13249 có thể tồn tại trong môi trường đó cũng thông tin hỗ trợ và quản lý nội dung, hỗ trợ quyết định khai thác dữ liệu và dữ liệu kho hệ thống.
Ứng dụng khu vực giải quyết bằng triển khai của phần này của tiêu chuẩn IEC 13249 bao gồm, nhưng không giới hạn, đồ họa, phương tiện, khoa học, và nghiên cứu y học.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI