Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc tính của 300 mm quang đĩa đạn (ODC) của SÂU loại cung cấp cho nổi thông tin và cho dữ liệu để được viết một lần và đọc nhiều lần.
Nó ghi rõ
— các điều kiện cho sự phù hợp thử nghiệm và tham lái xe;
— các cơ và thể chất đặc điểm của mực, để cung cấp cơ khí thay thế lẫn nhau giữa dữ liệu hệ thống xử lý;
— các dạng của những thông tin trên đĩa, cả hai nổi và dùng-viết ra.
— các đặc tính của những thông tin nổi trên đĩa;
— quang học đặc điểm của đĩa cho phép hệ thống xử lý để viết dữ liệu vào đĩa;
— tối thiểu lượng của người dùng viết dữ liệu trên đĩa cho phép dữ liệu hệ thống xử lý để tìm hiểu dữ liệu từ các đĩa.
Cùng với tiêu chuẩn đối với khối Lượng và Tập tin cấu Trúc này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp cho toàn trao đổi dữ liệu giữa dữ liệu hệ thống xử lý. Trao đổi liên quan đến khả năng để đọc và viết các dữ liệu mà không cần giới thiệu bất kỳ lỗi.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI