Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc tính của 90 mm Linh hoạt Đĩa Đạn 10 MByte định dạng năng lực ghi lại ở 33157 ftprad sử dụng đổi tần số điều chế ghi và ngành servo theo dõi trên 255 bài hát dữ liệu trên mỗi bên. Như vậy Linh hoạt Đĩa Đạn được xác định là ISO Loại 304.
Nó ghi rõ các cơ thể chất và từ đặc điểm của mực, để cung cấp vật thay thế lẫn nhau giữa dữ liệu hệ thống xử lý.
Nó cũng xác định phương pháp của ghi chất lượng của các ghi nhận tín hiệu, bố trí theo dõi và định dạng theo dõi dữ liệu của các bài hát và động bài hát.
Cùng với một tiêu chuẩn đối với khối lượng và tập tin cấu trúc, ví dụ Quốc tế Chuẩn 9293 này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp cho toàn trao đổi dữ liệu giữa dữ liệu hệ thống xử lý.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO