Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13719 xác định những ràng buộc của Di động Chung công Cụ Môi trường (PCTE) diện, theo quy định ở tiêu chuẩn IEC 13719-1, để Ada ngôn ngữ.
Một số có được không hoàn toàn tiêu chuẩn TRUYỀN 13719-1, một số tự do được phép implementor. Một số trong những đặc điểm được xác định là giới hạn thực hiện. Một số khó khăn được đặt những giới hạn thực hiện bởi phần này của tiêu chuẩn IEC 13719. Những khó khăn này được xác định trong khoản 24.
PCTE là một diện cho một tập hợp các phương tiện mà là cơ sở cho việc xây dựng môi trường hỗ trợ kỹ thuật hệ thống dự án. Các cơ sở này đã được thiết kế đặc biệt để cung cấp một cơ sở hạ tầng cho chương trình đó có thể là một phần của môi trường như vậy. Các chương trình, được sử dụng như aids để hệ thống phát triển, thường được gọi là các công cụ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI