Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cú pháp và ngữ nghĩa của máy tính, ngôn ngữ ISLisp bằng cách chỉ yêu cầu một phù hợp ISLisp xử lý và một phù hợp ISLisp văn bản.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không xác định:
(một) kích thước hoặc phức tạp của một ISLisp văn bản đó vượt quá khả năng của sở dữ liệu cụ thể hệ thống xử lý hay năng lực của một đặc biệt xử lý, cũng không phải là hành động được thực hiện khi tương ứng được vượt quá giới hạn;
(b) việc tối thiểu yêu cầu của một xử lí dữ liệu có khả năng hỗ trợ một thực hiện một bộ xử lý cho ISLisp;
(c) các phương pháp của chuẩn bị một ISLisp văn bản cho và thực hiện các phương pháp của kích hoạt này ISLisp văn bản, chuẩn bị cho thực hiện;
(d) đánh máy trình bày của một ISLisp văn bản công bố cho con người đọc;
(e) mở rộng có thể có hoặc không được cung cấp bởi những thực hiện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI