Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định IPMP (trí Tuệ Quản lý tài Sản và bảo Vệ) trên CHƯƠNG trình 2 hệ thống, bao gồm:
một) cú pháp và ngữ nghĩa cho IPMP kiểm soát thông tin trong đó bao gồm công cụ danh sách, công cụ chứa và quyền container;
b) cú pháp và ngữ nghĩa cho IPMP mô tả, đó tạo điều kiện cho IPMP tín hiệu bảo vệ;
c) cú pháp và ngữ nghĩa của IPMP dữ liệu kéo dài từ cơ sở chung lớp IPMP_Data_BaseClass để hỗ trợ các chức năng sau đây:
— xác thực lẫn nhau cho IPMP công cụ để IPMP công cụ cũng như IPMP công cụ để thiết bị đầu cuối liên lạc,
— các yêu cầu bởi IPMP công cụ của sự kết nối/ngắt kết nối để yêu cầu IPMP công cụ,
— thông báo để IPMP công cụ của sự kết nối/ngắt kết nối của IPMP công cụ,
— phổ biến IPMP xử lý
— IPMP công cụ để/từ tương tác người dùng;
d) cú pháp và ngữ nghĩa cho IPMP thông tin vận chuyển để và từ IPMP công cụ;
e) cú pháp và ngữ nghĩa cho các yêu cầu và chuyển nội dung và IPMP công cụ giữa thiết bị đầu cuối;
f) XML cú pháp và ngữ nghĩa cho các mô tả của môi trường mà các bạn CẦN 2 thiết bị đầu Cuối/ứng được điều hành;
g) một danh sách của đăng ký quyền, yêu cầu sự hỗ trợ của các chi tiết kỹ thuật tìm thấy ở đây.
Tài liệu này được tổ chức như sau.
Khoản 1 cung cấp giới thiệu các tài liệu. Khoản 4 giải thích sự tương đồng giữa người có điều Kiện Truy cập vào khuôn khổ và CẦN 2 IPMP khuôn khổ. Khoản 5 cung cấp một tổng quan của quá trình hỗ trợ bởi các IPMP khuôn khổ, và xác định khác nhau quy phạm yếu tố trong quá trình này. Khoản 6 cung cấp thông số cho các thành phần xác định trong Khoản 5. Khoản 7 cung cấp thông số cho các tin nhắn kiến trúc và tất cả hỗ trợ tin nhắn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI