Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế xác định mã đại diện của ảnh, thông tin cho kỹ thuật số phương tiện lưu trữ và video kỹ thuật số thông tin liên lạc, và xác định trình giải mã. Các đại diện hỗ trợ liên tục, tốc độ bit truyền bit thay đổi truyền truy cập ngẫu nhiên, kênh nhảy, mở rộng giải mã, bitstream chỉnh sửa, cũng như chức năng đặc biệt như tua lại, tua lại, chậm lại, dừng lại và hình ảnh vẫn còn. Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế là về phía trước tương thích với tiêu chuẩn IEC 11172-2 và lên hoặc xuống tương thích với EDTV hài hước, SDTV dạng
Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế chủ yếu là áp dụng kỹ thuật số phương tiện lưu trữ video phát sóng và truyền thông. Các phương tiện lưu trữ có thể kết nối trực tiếp với các giải mã, hoặc thông qua truyền thông có nghĩa là như xe buýt, Lan, hay viễn thông đường dẫn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI