Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14143 cung cấp một bản tóm tắt của các mục tiêu-liên quan tiêu chuẩn và mối quan hệ giữa;
một) các tiêu chuẩn IEC 14143 loạt mục tiêu khung tiêu Chuẩn Quốc tế mà cung cấp những định nghĩa và khái niệm của mục tiêu, và phù hợp và xác minh của FSMMs, và
b) các tiêu chuẩn IEC chuẩn FSMMs, tức là tiêu chuẩn IEC 19761 tiêu chuẩn IEC 20926 tiêu chuẩn IEC 20968 tiêu chuẩn IEC 24570 và tiêu chuẩn IEC 29881.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 14143 cũng cung cấp một quá trình để giúp người sử dụng để chọn, và phát triển một FSMM đáp ứng yêu cầu của chúng, cũng như, hướng dẫn làm thế nào để sử dụng LƯNG. FSMMs bao gồm, nhưng không giới hạn để tiêu chuẩn IEC 19761 tiêu chuẩn IEC 20926 tiêu chuẩn IEC 20968 tiêu chuẩn IEC 24570 và tiêu chuẩn IEC 29881.
Chú Ý Một FSMM là một phần mềm kích thước phương pháp điều đó phù hợp với yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn IEC 14143-1. Đề xuất cụ thể FSMM nằm ngoài phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 14143.
Các khán giả của phần này của tiêu chuẩn IEC 14143 là:
• người và người dùng tiềm năng của mục tiêu, và
• phát triển của một FSMM.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI