Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14165 mô tả một tập hợp các chức năng và dữ liệu cấu trúc trong ngôn ngữ C trừu tượng các chi tiết của FAIS_Platform từ việc thực hiện một lí quản lý.
Này, chuẩn xác định chuẩn chỉ trong ngôn ngữ C. Chức năng tương đương APIs có thể được thực hiện trong ngôn ngữ khác, nhưng đây là những ngoài phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 14165. Tất cả các chức năng cung cấp, để hoạt động với chức năng kỹ thuật được xác định trong này chuẩn sẽ sử dụng C-phong cách ước gọi. Hạn chế này không giới hạn số nội bộ thực hiện thành phần của một FAIS_Provider.
Trừ trong này tiêu chuẩn, cấu trúc dữ liệu và yếu tố sẽ được lưu trong bộ nhớ là xác định bởi các máy địa phương, điều hành hệ thống và C biên dịch.
Chuẩn này cung khai báo cho tất cả các dữ liệu cấu trúc đó, nó đã yêu cầu. Mặc dù những tờ khai có thể, trong thực tế phổ biến, được kết hợp thành một C đầu tập tin này là không cần thiết tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI