Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ những vật lý, và từ đặc 12,7 mm rộng, 36-theo dõi từ băng đạn để hoán đổi cho phép của các hộp. Nó cũng chỉ định chất lượng của các ghi nhận tín hiệu, các dạng và người pháp ghi như vậy cho phép, cùng với Quốc tế Chuẩn 1001 hoặc tương đương với đầy đủ dữ liệu trao đổi theo nghĩa của những từ băng đạn.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định hai loại mực mà, cho các mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế, được gọi là Mực Hệ thống Băng (HOA) và mở Rộng sức chứa Mực Hệ thống Băng (ECCST), và có băng dày khác nhau và chiều dài.
HOA cartridges có một danh nghĩa không nén công suất khoảng 400 Mbytes.
ECCST cartridges có một danh nghĩa không nén công suất khoảng 800 Mbytes.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định mở rộng và thay đổi các ghi nhận dạng mà được miêu tả trong Quốc tế Chuẩn TRUYỀN 11559.
Những mở rộng và thay đổi
— tăng số bài hát ghi trên băng từ 18 đến 36. Thực tế ghi âm sẽ được thực hiện 18 bài hát ở một thời gian đòi hỏi hai hoàn thành chuyền của băng, một từ sự khởi đầu của băng đến sự kết thúc của băng và từ những kết thúc băng đến đầu của băng;
— chỉ định một phương pháp khác nhau xác định ĐƯỜNG ký tự được sử dụng để phát hiện và sửa chữa lỗi khi các dữ liệu từ các băng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI