Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14443 mô tả:
— bỏ phiếu cho gần thẻ hoặc đối tượng (Picc) vào lĩnh vực của một gần khớp nối bị (LI);
— các tần định dạng, các khung hình và thời gian được sử dụng trong giai đoạn đầu tiên của liên lạc giữa Pcd và Picc;
— ban đầu yêu Cầu và câu trả Lời cho yêu Cầu lệnh nội dung;
— phương pháp để phát hiện và giao tiếp với một TẾ số Picc (anticollision);
— các thông số khác cần thiết để khởi tạo thông tin liên lạc giữa một TẾ và bộ nguồn;
— tùy chọn phương tiện để giảm bớt và tăng tốc sự lựa chọn của một TẾ số Picc dựa trên tiêu chí ứng dụng.
Giao thức và lệnh sử dụng bởi cao hơn lớp và bởi các ứng dụng và được sử dụng sau giai đoạn đầu được mô tả trong tiêu chuẩn IEC 14443-4.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 14443 được áp dụng cho Picc của Một Loại và các Loại B (như mô tả trong tiêu chuẩn IEC 14443-2).
Chú Ý 1 Phần của thời gian của dữ liệu liên lạc được tiêu chuẩn TRUYỀN 14443-2.
Ý 2 kiểm Tra các phương pháp này tiêu Chuẩn Quốc tế đang tiêu chuẩn TRUYỀN 10373-6.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO