Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14543 chỉ định một giao thức không dây cho thấp-cung cấp thiết bị như năng lượng được thu hoạch thiết bị trong một môi trường gia đình. Không dây này giao thức được thiết kế đặc biệt để giữ sự tiêu thụ năng lượng của những cảm biến và chuyển rất thấp.
Người thiết kế là đặc trưng bởi
• giữ các thông tin liên lạc rất ngắn, không thường xuyên, và chủ yếu là một chiều, và
• bằng cách sử dụng tần số thông tin đó cho một phạm vi tốt thậm chí xuống thấp truyền sức mạnh và tránh va chạm từ disturbers.
Điều này cho phép sử dụng nhỏ và ít chi phí năng lượng hoạch đó có thể cạnh tranh với tương tự pin-cung cấp thiết bị. Các tin nhắn được gửi bởi năng lượng thiết bị thu hoạch được nhận và xử lý chủ yếu là bởi dòng-cung cấp thiết bị như chuyển tiếp thiết bị truyền động, hoặc lặp cổng. Cùng với những hình thành một phần của một hệ thống báo động, trong đó, khi nào phù hợp với các tiêu chuẩn IEC 14543 loạt các tiêu chuẩn được xác định là một nhà hệ thống điện tử.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 14543 xác định VÀ Lớp 1 đến 3 của các Dây Ngắn Gói (ngón tay) giao thức.
Các ngón tay giao thức hệ thống bao gồm hai và có ba loại thành phần đó là quy định ở đây tiêu chuẩn. Đây là những phát nhận, và tùy chọn lặp lại. Lặp là cần thiết khi phát và người nhận được đặt trong một cách đó không tốt liên lạc trực tiếp giữa chúng có thể được thiết lập.
Bảo vệ chống lại cuộc tấn công độc hại được xử lý ở lớp trên, và vì vậy không được điều trị ở đây tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI