Update: 13/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14763 xác định yêu cầu cho các kế hoạch, cài đặt và hoạt động của cáp và cáp cơ sở hạ tầng (bao gồm cả cáp, con đường, không gian, tiếp đất và kết nối) hỗ trợ của chung cáp tiêu chuẩn và tài liệu liên quan.
Sau khía cạnh được giải quyết
• đặc điểm kỹ thuật của cài đặt,
• đảm bảo chất lượng,
• cài đặt kế hoạch,
• cài đặt thực tế,
• tài liệu,
• quyền,
• thử nghiệm,
• kiểm tra, kiểm tra
• hoạt động,
• bảo trì
• sửa chữa.
Các yêu cầu của Khoản 5 đến 14 của chuẩn này là cơ sở-độc lập và có thể được sửa đổi bởi các yêu cầu của cơ sở-cụ thể phụ lục.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 14763 không bao gồm
• yêu cầu cụ thể áp dụng cho các hệ thống cáp (ví dụ như nguồn điện cáp) tuy nhiên, nó có tài khoản của các hiệu ứng khác nhau, hệ thống cáp có thể vào sự sắp đặt của công nghệ thông tin cáp (và ngược lại) và cho lời khuyên chung,
• những khía cạnh của cài đặt liên quan đến việc truyền tín hiệu vào không gian trống giữa máy phát nhận hay của họ liên quan hệ thống ăng-ten (ví dụ như không dây, radio,lò vi sóng hay vệ tinh).
Chuẩn này là áp dụng đối với một số môi trường nguy hiểm, nhưng không loại trừ thêm yêu cầu được áp dụng trong trường hợp đặc biệt (ví dụ như cung điện và điện đường sắt).
An toàn (điện và bảo vệ an toàn quang điện, cháy, etc.) và điện từ tương thích (EMC) yêu cầu được bên ngoài phạm vi này tiêu chuẩn quốc tế và được bao phủ bởi các tiêu chuẩn và quy định. Tuy nhiên, thông tin này tiêu chuẩn quốc tế có thể trợ giúp trong cuộc họp những tiêu chuẩn và quy định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page